Teenistuja : Tanel Pajumaa
15.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Tanel Pajumaa
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo,
liiklusjärelevalvekeskus,
patrullitalitus,
avariigrupp
Ametikoht: välijuht
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 6125615
E-post: tanel.pajumaa@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Tanel Pajumaa