Teenistuja : Angela Kahar
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Angela Kahar
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
teenindustalitus
Ametikoht: talituse juhataja
Telefon: 7468530
E-post: angela.kahar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Angela Kahar