Teenistuja : Ave Eisel
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ave Eisel
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
ennetuse ja süüteomenetluse büroo
Ametikoht: juhtivkriminaalametnik
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 6124924
E-post: ave.eisel@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Ave Eisel