Teenistuja : Sergei Glimbaum
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Sergei Glimbaum
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
Tartu arestimaja,
korrapidamisgrupp
Ametikoht: juhtivspetsialist
Telefon: 7308636
E-post: sergei.glimbaum@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 179A, 51014 Tartu linn
Nimi: Sergei Glimbaum