Teenistuja : Kairi Ojaperv
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kairi Ojaperv
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Tartu piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 7308886
E-post: kairi.ojaperv@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Kairi Ojaperv