Teenistuja : Heleri Haasma
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Heleri Haasma
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Kärdla politseijaoskond,
piirkonna- ja menetlusgrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 4401405
E-post: heleri.haasma@politsei.ee
Ametikoha aadress: Sadama tn 26, 92412 Hiiumaa vald
Nimi: Heleri Haasma