Teenistuja : Andre Paju
20.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Andre Paju
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
üldkuritegude menetlusgrupp
Ametikoht: nooremuurija
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 7468584
E-post: andre.paju@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Andre Paju