Teenistuja : Andri Ivin
12.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Andri Ivin
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
Põhja tõlkegrupp
Ametikoht: vanemtõlk
Telefon: 6124493
E-post: andri.ivin@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Andri Ivin