Teenistuja : Krista Klaus
15.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Krista Klaus
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: vanemstaabiametnik
Teenistusaste: komissar
Telefon: 7308792
E-post: krista.klaus@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Krista Klaus