Teenistuja : Rene Birk
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Rene Birk
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
teabebüroo,
operatiivteabetalitus
Ametikoht: korrapidaja
Teenistusaste: politseileitnant
E-post: rene.birk@politsei.ee
Ametikoha aadress: Osmussaare tn 2, 13811 Tallinn
Nimi: Rene Birk