Teenistuja : Anna Mõtlik-Talumäe
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anna Mõtlik-Talumäe
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
identiteedi ja staatuste büroo
Ametikoht: peaekspert
Telefon: 6123169
E-post: anna.motlik-talumae@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Anna Mõtlik-Talumäe