Teenistuja : Janek Laaneväli
17.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Janek Laaneväli
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo
Ametikoht: kriisireguleerija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 6124137
E-post: janek.laanevali@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Janek Laaneväli