Teenistuja : Eeva Õun
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Eeva Õun
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Paide politseijaoskond,
piirkonnagrupp
Ametikoht: piirkonnapolitseinik
Teenistusaste: üleminspektor
E-post: eeva.oun@politsei.ee
Ametikoha aadress: Tallinna tn 12, 72720 Paide linn
Nimi: Eeva Õun