Teenistuja : Oliver Öpik
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Oliver Öpik
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
ennetuse ja süüteomenetluse büroo
Ametikoht: juhtivkriminaalametnik
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 6123825
E-post: oliver.opik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Oliver Öpik