Teenistuja : Kaido Iste
13.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kaido Iste
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond
Ametikoht: vanemkorrakaitseametnik
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 7308872
E-post: kaido.iste@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Kaido Iste