Teenistuja : Kristiina Raidla-Puhm
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kristiina Raidla-Puhm
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo
Ametikoht: büroo juhataja
Telefon: 6123370
E-post: kristiina.raidla-puhm@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Kristiina Raidla-Puhm