Teenistuja : Kaur Öebius
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kaur Öebius
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Paide politseijaoskond,
menetlusgrupp
Ametikoht: vanemuurija
Teenistusaste: üleminspektor
Telefon: 3849953
E-post: kaur.oebius@politsei.ee
Ametikoha aadress: Tallinna tn 12, 72720 Paide linn
Nimi: Kaur Öebius