Teenistuja : Sergei Raav
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Sergei Raav
Struktuuriüksus: konvoeerimisgrupp I
Ametikoht: arestimaja politseinik
Teenistusaste: vanemkomissar
E-post: sergei.raav@politsei.ee
Ametikoha aadress: Lubja tn 4, 10115 Tallinn
Nimi: Sergei Raav