Teenistuja : Marek Unt
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Marek Unt
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo,
operatiivkeskus
Ametikoht: keskuse juht
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 6123925
E-post: marek.unt@politsei.ee
Ametikoha aadress: Kase tn 61, 12012 Tallinn
Nimi: Marek Unt