Teenistuja : Tarvo Aas
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Tarvo Aas
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Jõgeva menetlusgrupp
Ametikoht: eriasjade uurija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 7768465
E-post: tarvo.aas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Suur tn 1, 48306 Jõgeva vald
Nimi: Tarvo Aas