Teenistuja : Annika Hallik-Lõoke
10.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Annika Hallik-Lõoke
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo,
dokumentide ja kodakondsuse menetlusgrupp
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6123473
E-post: annika.hallik-looke@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Annika Hallik-Lõoke