Teenistuja : Merli Bambus
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Merli Bambus
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
teabehaldusbüroo,
infoteenistus
Ametikoht: vanemspetsialist
E-post: merli.bambus@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Merli Bambus