Teenistuja : Arne Talberg
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Arne Talberg
Struktuuriüksus: kainestusmaja grupp
Ametikoht: vahetuse vanem
Teenistusaste: vanemkomissar
E-post: arne.talberg@politsei.ee
Ametikoha aadress: Merelahe tee 4, 10617 Tallinn
Nimi: Arne Talberg