Teenistuja : Ene Ginter
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ene Ginter
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
ennetuse ja süüteomenetluse büroo
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6123708
E-post: ene.ginter@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Ene Ginter