Teenistuja : Elmar Vaher
10.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Elmar Vaher
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet
Ametikoht: peadirektor
Teenistusaste: politseikindralinspektor
Telefon: 6123001
E-post: elmar.vaher@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Elmar Vaher