Teenistuja : Hedi Gretski
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Hedi Gretski
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
personalibüroo,
Põhja personalitalitus
Ametikoht: juhtivspetsialist
Telefon: 6125704
E-post: hedi.gretski@politsei.ee
Ametikoha aadress: P. Pinna tn 4, 13615 Tallinn
Nimi: Hedi Gretski