Teenistuja : Janne Pikma
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Janne Pikma
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon
Ametikoht: peadirektori asetäitja varade alal
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 6123007
E-post: janne.pikma@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Janne Pikma