Teenistuja : Grete Usin
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Grete Usin
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
personalibüroo,
koolitus- ja arendustalitus
Ametikoht: juhtivspetsialist
Telefon: 6123427
E-post: grete.usin@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Grete Usin