Teenistuja : Karin Saar
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Karin Saar
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Viljandi politseijaoskond,
menetlusgrupp
Ametikoht: eriasjade uurija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 4338966
E-post: karin.saar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pargi tn 1, 71020 Viljandi linn
Nimi: Karin Saar