Teenistuja : Ilmar Kahro
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ilmar Kahro
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
kommunikatsioonibüroo
Ametikoht: vanempressiesindaja
Telefon: 6123054
E-post: ilmar.kahro@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Ilmar Kahro