Teenistuja : Kerli Janke
13.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kerli Janke
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
teabehaldusbüroo,
liiklusmenetlusteenistus
Ametikoht: juhtivspetsialist
E-post: kerli.janke@politsei.ee
Ametikoha aadress: P. Pinna tn 4, 13619 Tallinn
Nimi: Kerli Janke