Teenistuja : Kalev Maasing
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kalev Maasing
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
Lõuna majandustalitus
Ametikoht: maismaasõidukite haldusspetsialist
Telefon: 7308894
E-post: kalev.maasing@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 130, 51014 Tartu linn
Nimi: Kalev Maasing