Teenistuja : Jevgenia Laasik
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jevgenia Laasik
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
varahaldustalitus,
äravõetavate esemete haldamise grupp
Ametikoht: lao ja hoiukoha spetsialist
Telefon: 6125789
E-post: jevgenia.laasik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6, 11316 Tallinn
Nimi: Jevgenia Laasik