Teenistuja : Janne Talli
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Janne Talli
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
tehnika- ja varustustalitus,
isikuvarustuse grupp
Ametikoht: vormivarustuse spetsialist
Telefon: 6191205
E-post: janne.talli@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6, 11316 Tallinn
Nimi: Janne Talli