Teenistuja : Razilja Ehiloo
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Razilja Ehiloo
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
varahaldustalitus,
majutus- ja toitlustusgrupp
Ametikoht: puhastustööline
E-post: razilja.ehiloo@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Razilja Ehiloo