Teenistuja : Jevgenia Jakobson
13.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jevgenia Jakobson
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Ida-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
isikuvastaste ja lähisuhtevägivalla süütegude grupp
Ametikoht: juhtivuurija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 6124832
E-post: jevgenia.jakobson@politsei.ee
Ametikoha aadress: P. Pinna tn 4, 13619 Tallinn
Nimi: Jevgenia Jakobson