Teenistuja : Ranno Talvik
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ranno Talvik
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
integreeritud piirihalduse büroo
Ametikoht: juhtivlogistik
Telefon: 6149039
E-post: ranno.talvik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Ranno Talvik