Teenistuja : Urve Jaanimäe
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Urve Jaanimäe
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
varahaldustalitus,
varahaldusgrupp
Ametikoht: lao ja hoiukoha spetsialist
Telefon: 6191212
E-post: urve.jaanimae@politsei.ee
Ametikoha aadress: Süsta tn 15, 11712 Tallinn
Nimi: Urve Jaanimäe