Teenistuja : Deili Aavik
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Deili Aavik
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
teenindustalitus,
lubadegrupp
Ametikoht: juhtivmenetleja
Teenistusaste: politseileitnant
E-post: deili.aavik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Deili Aavik