Teenistuja : Jan Aasma
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jan Aasma
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Paide politseijaoskond,
menetlusgrupp
Ametikoht: juhtivuurija
Teenistusaste: politseimajor
Telefon: 3849907
E-post: jan.aasma@politsei.ee
Ametikoha aadress: Tallinna tn 12, 72720 Paide linn
Nimi: Jan Aasma