Teenistuja : Veikko Saari
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Veikko Saari
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
tehnika- ja varustustalitus,
relvastuse ja erivahendite grupp
Ametikoht: ostujuht
Telefon: 6191175
E-post: veikko.saari@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Veikko Saari