Teenistuja : Kristi Laas
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kristi Laas
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Pärnu politseijaoskond,
Pärnu teenindus
Ametikoht: lubadeametnik
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 4490975
E-post: kristi.laas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Aida tn 5, 80010 Pärnu linn
Nimi: Kristi Laas