Teenistuja : Hannes Jaanimäe
22.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Hannes Jaanimäe
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
varahaldustalitus,
kinnisvaragrupp
Ametikoht: juhtivlogistik
Telefon: 6191142
E-post: hannes.jaanimae@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Hannes Jaanimäe