Teenistuja : Aleksandr Naidis
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Aleksandr Naidis
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
Lõuna majandustalitus
Ametikoht: kinnisvara haldusspetsialist
Telefon: 7308725
E-post: aleksandr.naidis@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Aleksandr Naidis