Teenistuja : Urmas Jakob
22.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Urmas Jakob
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
Lõuna majandustalitus
Ametikoht: varahalduse spetsialist
Telefon: 7308862
E-post: urmas.jakob@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Urmas Jakob