Teenistuja : Ljubov Nedaivoda
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ljubov Nedaivoda
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
varahaldustalitus,
majutus- ja toitlustusgrupp
Ametikoht: puhastustööline
Telefon: 6125883
E-post: ljubov.nedaivoda@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Ljubov Nedaivoda