Teenistuja : Liina Hammer
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Liina Hammer
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo,
dokumenditrükikeskus
Ametikoht: juhtivdokumenditootja
Telefon: 6311030
E-post: liina.hammer@politsei.ee
Ametikoha aadress: Virmalise tn 3, 10129 Tallinn
Nimi: Liina Hammer