Teenistuja : Anatoli Šuvalov
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anatoli Šuvalov
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
liiklusväärtegude menetlusgrupp
Ametikoht: juhtivuurija
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 7308733
E-post: anatoli.suvalov@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Anatoli Šuvalov