Teenistuja : Norman Talson
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Norman Talson
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
Lääne majandustalitus
Ametikoht: maismaasõidukite haldusspetsialist
Telefon: 4446508
E-post: norman.talson@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Norman Talson