Teenistuja : Ille Vilbiks
10.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ille Vilbiks
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet
Ametikoht: politseinõunik
Teenistusaste: politseimajor
Telefon: 6123003
E-post: ille.vilbiks@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Ille Vilbiks